வெற்றிப்பாதை நடத்தும் பரிசுப்போட்டி

a Rafflecopter giveaway

Saturday, April 28, 2012

வெற்றிப்பாதை நடத்தும் பரிசுப்போட்டி


 
 
(google மூலம் வாருபாவர்களே சேர்த்துக் கொல்லப்படுவீர்கள். ( எனவே google க்கு சென்று naladakkam.blogspot.com என type செய்து வரவும்)

1 ஆம் பரிசு : 500 ரூபாய் பெறுமதியான ரீலோட்

2 ஆம் பரிசு: 250 ரூபாய் பெறுமதியான ரீலோட்
3 ஆம் பரிசு:150 ரூபாய் பெறுமதியான ரீலோட்
4 ஆம் பரிசு: வெற்றிப்பாதை தளத்தில் ஒரு மாத விளம்பரம்.

விதிமுறை.
1/ google மூலம் வாருபாவர்களே சேர்த்துக் கொல்லப்படுவீர்கள். ( எனவே google க்கு சென்று naladakkam.blogspot.com என type செய்து வரவும்)
2/ அனைவரும் பங்கு கொள்ளலாம்.
3/ நடுவர்களின் முடிவே இறுதியானது.
4/ வெற்றியாளர்கள் இந்த தளத்தில் அறிவிக்கப்படுவார்கள்.

போட்டி முடிவுத் திகதி: 06/18/2012

0 comments:

Post a Comment

Followers